PROJEKTEK

„Termál-innováció az Észak-alföldi régióban – Az Észak-alföldi Termál Klaszter menedzsment szervezetének kialakítása és erősítése”

2010. december 31-én végéhez ért az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület ÉAOP-1.1.2-2008-0009 „Termál-innováció az Észak-alföldi Termál Klaszter menedzsment szervezetének kialakítása és erősítése” című, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program által támogatott projektje, amelyet az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft-vel és az Aqua Soft 2004 Kft-vel konzorciumi együttműködés keretében valósított meg.

A 2009. január 5-én indult kétéves projekt célja az Észak-alföldi Termál Klaszter tagjai közötti együttműködés, valamint egy klaszter menedzsment szervezet létrehozása volt. A projekt hozzá kívánt járulni a klasztertagoknak nyújtott szolgáltatási paletta bővítéséhez, az együttműködés révén a közös tevékenységek költséghatékony összehangolásához, a közös piacra jutás segítéséhez, valamint a tagok versenyképességének növeléséhez, erősítéséhez.

A projekt keretében 2009-ben termálvíz hasznosítási adatbázis készült a régió kútadataival, a felhasználás jellegével, a kapcsolódó projektekkel. Az Egyesület humán erőforrás- és képzési igény felmérést végzett a klaszter tagjai körében, amelynek eredményeire alapozva az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2010 tavaszán Stratégiai és projekt menedzsment, valamint Marketing innovációs képzést, 2010 őszén az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület „Egészségturisztikai trendek” képzést szervezett. A tanfolyamok nemcsak a klasztertagok körében voltak népszerűek, de számos egyéb, a klaszter együttműködésen kívüli szervezet érdeklődésére is számot tartottak. Az ismeretek bővítését a tanfolyamok mellett tapasztalatszerzést biztosító tanulmányutak is lehetővé tették. 2010 májusában a cseh fürdőkultúrával, a cseh egészségturizmus gyakorlatával, 2010 őszén pedig a termálvíz hasznosítás lehetőségeivel ismerkedhettek meg a klaszter tagjai Izlandon. 2009. október 2-3-án került megrendezésre Debrecenben a II. Thermal & Wellness Egészségturisztikai és Életmód Kiállítás és Konferencia, amely kitűnő lehetőséget teremtett a klasztertagok nagyközönség előtti bemutatkozására, valamint a szakmai fórum keretében az egészségturizmust érintő aktualitások megvitatására. A termálvíz hasznosítás lehetőségeiről a témában érdekelt szakemberek 2010 tavaszán projektgenerálással egybekötött partnertalálkozók keretében folytathattak eszmecserét. A termálvíz mezőgazdasági, gyógyászati, turisztikai hasznosítását, geológiai aspektusait, kutatási tapasztalatokat, képzési lehetőségeket megtárgyaló szakemberek az ország egész területéről érkeztek. 2010. április 15-én a termálvíz hasznosításban érdekelt nagyobb felhasználókat megcélozva került megrendezésre a III. Termál Innovációs Konferencia Debrecenben. A konferencia előadásai kitértek a termálvíz hasznosítással kapcsolatos geológiai kérdésekre, jogszabályi változásokra, hazai és nemzetközi támogatási lehetőségekre, valamint jó példák bemutatására. A klasztertagok költséghatékony közös beszerzéseit lehetővé tévő beszállítói rendszer megalapozásaként beszállítói adatbázis készült. A potenciális új tagok felkutatásának köszönhetően a projekt kétéves időtartama alatt folyamatosan bővült a klaszter együttműködésben résztvevő szervezetek száma. A projekt egyik legfontosabb elemét a Thermos Hűségkártya Program működési elveinek és rendszerének kidolgozása jelentette. A program egy vásárlói kedvezményeket nyújtó rendszer, amelynek célja egy új brand kialakításán, a helyi szolgáltatók erősítésén, a vásárlói szokások követésén és hatékony marketing tevékenység megvalósításán keresztül az Észak-alföldi régió ismertségének fokozása, imázsának javítása, a vendégforgalom növelése, a költési hajlandóság fokozása, a visszatérési hajlandóság ösztönzése, valamint a rendszerben résztvevő turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés további erősítése.

Az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület Közgyűlésének határozata nyomán a klaszter menedzsment feladatokat a jövőben a projekt eredményeként létrejövő SPA Klaszter Kft. fogja ellátni.

A projekt összköltsége: 86.549.528,- Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege48.001.540,- Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Az Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület Közgyűlése 2010. november 30-án Tóth Attilát, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat alelnökét választotta meg az Egyesület elnökének.