GoExplore!

Z uwagi na pandemię COVID-19, która wpłynęła na sytuację w krajach całego świata, nie udało się nam zrealizować scenariusza zaplanowanego w ramach programu przetargowego oznaczonego numerem PRGiI 1.3.2-15-2016-00011. Musieliśmy ponownie rozważyć poszczególne elementy przetargu i dopasować je do aktualnej sytuacji. Ze względu na zaistniałą sytuację nie widzieliśmy szansy na realizację w najbliższym czasie konferencji międzynarodowej, dlatego postanowiliśmy przygotować internetowy film konferencyjny, w którym w związku z obecną sytuacją zadaliśmy przedstawicielom różnych podmiotów sektora turystycznego następujące pytanie: „Jak widzą swoją rolę, swoje możliwości i otwarcie po lockdownie?”.