PROJEKTEK

Projekt partner neve:   Termál-Egészségipari Klaszter – SPA Klaszter Kft.

Projekt rövid címe:      Akkreditált Klasztercím használata

Projekt száma:              AK-1.1.1-16.-0023305/19

Támogatási összeg:      nem volt pénzügyi támogatás

Támogatás mértéke:     nem értelmezhető

Megvalósítás:                2018. 01. 24 – az új Akkreditált Klasztercím
                                           elnyerésére kiírt pályázat bírálatáig

A Termál-Egészségipari Klaszter immár 2. alkalommal nyerte el a címet.

2018. július 5-én, Budapesten 6 klaszter, ebből 3 debreceni klaszter vehette át a Pénzügyminisztérium Nemzetközi és Klaszter osztálya képviseletében, Keller Pétertől és Dr. Novák Csabától az „Akkreditált
Klaszter” cím elnyerését igazoló Oklevelet, a Klaszter Akkreditációs Testület döntése alapján. A Termál-Egészségipari Klaszter második alkalommal jogosult 2018. január 24 – és 2020. január 24-e
közötti időszakban, a cím használatára.

Az akkreditáció célja, hogy kiválassza azokat a klasztereket, amelyek képesek a kiemelkedő teljesítmény elérésére, fejlesztési projektek megvalósítására. A cím elnyerésére kiírt pályázatban a klaszterek, az összeállított klaszterstratégia alapján kerülnek értékelésre. A stratégia főbb pontjai a foglalkozatás, a KKV jelleg, exportorientáltság, együttműködés a klasztertagok között, továbbá a kutatás, fejlesztés és az innováció és nem utolsó sorban a klaszter politikájának illeszkedése az Irinyi tervhez és az Ipar 4.0 –hoz, azaz információs technológia és az automatizálás egyre szorosabb összefonódásához, illetve ezen keresztül a gyártási módszerek alapvető megváltozásához.

Az Akkreditált Klaszter címpályázat célja, hogy az elmúlt időszakban sikeresen működő klasztereket a jövőbeli működésre ösztönözze és segítse a munkájukat azzal, hogy kiválasztja azokat a hálózati
együttműködéseket, amelyek magas innovációs és export tevékenységükkel, illetve az együttműködésben rejlő hatékonyságuk révén jelentős fejlesztési projekteket képesek megvalósítani, valamint régiós
viszonylatban is kiemelkedő tevékenység elérésére képesek. Ma Magyarországon a működő Klaszterek száma 50 alá csökkent, ebből jelenleg 27 klaszter birtokolja a megtisztelő elismerést, az „Akkreditált
Klaszter” címet.

A magyarországi akkreditált klaszterek - átlagosan 40 taggal működnek, munkájukban egyetemek, kutatóintézetek, önkormányzatok, kamarák, nagyvállalatok és kisvállalkozások vesznek részt és immáron
több mint 1000 tagot fognak össze. A tagjaik által elért árbevétel meghaladja a 7900 Mrd forintot, melyből közel 2500 Mrd forintot tesz ki az export. A klaszterekben átlagosan egy főre 18,3 millió forint hozzáadott értéket állítanak elő. Mindemellett a klaszterek tagjai csaknem 1000 kutatás-fejlesztési és innovációs projektet valósítottak meg az elmúlt években. Az oklevelüket most átvevő hat klaszter példája azt mutatja, hogy az akkreditációs cím továbbra is értéket jelent a sikeres és a nemzetközi piacokon is versenyző klaszterek számára.