HBMFÜ NONPROFIT KFT. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 4024 Debrecen Piac u. 54.

Tel: 52/507-539

Fax: 52/457-082

E-mail: fejlesztes@hbmo.hu

Web: www.hbmfejlesztes.hu

Levelezési cím: 4002 Debrecen Pf.: 78.

Ügyfélfogadás:

Hétfő-Csütörtök: 08:00 - 16:00

Péntek: 08:00 - 13:30

 

Általános leírás:

Ügynökségünk, a Hajdú Bihar Megyei Önkormányzat gazdasági társaságaként- korábban a Hajdú - Bihar Megyei  Területfejlesztési Tanács munkaszervezete -1997 óta- a megyei területfejlesztéshez kapcsolódóan komplex tevékenységet folytat.

Többek között:

Részt vettünk az I Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósításában, és az Új Magyarország Fejlesztési Terv előkészítésében.

Monitoring-tevékenységet végzünk és az Észak - Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által korábban megítélt támogatásokkal kapcsolatban.

Kezeljük a korábban a Hajdú Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács által a megyei települési önkormányzatok a számára megítélt decentralizált pályázatokat.

Egyéb feladataink között hazai és EU- s pályázatok készítését, projektek menedzselését, szakmai konferenciák és egyéb rendezvények szervezését, bonyolítását, valamint szerződések, pályázatok utókezelését, hatásvizsgálatok, üzleti-és megvalósíthatósági tanulmánytervek elkészítését végezzük.

Ugyan a felsoroltak kellően átfogják azokat a területeket, amelyeket az Ügynökség keretein belül végzünk, hozzá kell még tennem néhány dolgot:

Elsősorban azt, hogy minden olyan megyénket érintő szakmai projektet fontosnak tartunk, ami a megyénkben tevékenykedő vállalkozásokat, önkormányzatokat segíti, a lakosság életkörülményeit javítja, illetve az egész megye fejlődését szolgálja. Igyekszünk részt venni ezek előkészítésében, tervezésében és megvalósításában. Ezek között említhetem a megyei kerékpárút fejlesztési koncepció elkészítését, a széles sávú Internet lefedettség megyei stratégiájának kidolgozását, illetve a megyei szennyvízkezelési projekt előkészítését. Napjainkban készülve a 2014-20 EU-s költségvetési időszakban igénybe vehető pályázati forrásokra, részt veszünk az INNOVA Nonprofit Kft.-vel közösen a Hajdú-Bihar Megyei Stratégiai és Operatív Program illetve projektjavaslatok kidolgozásában.

Bízom benne, hogy további munkánkkal hozzájárulhatunk a megye társadalmi - gazdasági fejlődésének sikeres előmozdításához.

Szolgáltatás leírás:

  • Európai Uniós és hazai pályázatok készítése, menedzselése, lebonyolítása
  • Pályázati, közbeszerzési tanácsadás önkormányzatok és vállalkozások részére
  • Területfejlesztési programok készítése
  • Területfejlesztéshez kapcsolódó konferenciák szervezése