Debreceni Egyetem

Név: Debreceni Egyetem

Cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Tel: 52/508-304

Fax: 52/508-304

E-mail: info@unideb.hu

Web: www.unideb.hu

A Debreceni Egyetem a magyar felsőoktatás meghatározó, kiemelkedő intézménye. Nemcsak a hazai és nemzetközi oktatás, hanem a kutatás, innováció és fejlesztés, valamint a vállalati szférával való kapcsolattartásterén is élenjár. A folyamatosan változó társadalmi gazdasági környezet megköveteli az intézménytől a rugalmasságot, a megújulás képességét, valamint az elvárásokhoz való alkalmazkodást.A Debreceni Egyetem vezetése célul tűzte ki, hogy a hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködve a legmagasabb szinten sokoldalú és gyakorlati tapasztalatokon épülő, interdiszciplináris képzéssel, kutatással hozzájárul a jövő nemzedékének kineveléséhez. A legnépszerűbb vidéki felsőoktatási intézményként képzést, tudományos kutatást és K+F+I lehetőségeket biztosít az agrártudomány, a bölcsészettudomány, az egészségtudomány, a jogtudomány, a közgazdaságtudomány, a műszaki tudományok, a neveléstudomány, az orvostudomány, a társadalomtudomány, a természettudományok, valamint a zeneművészet területén. Az oktatás mellett az intézmény európai színvonalú betegellátó tevékenységet is végez, teljes-körű ellátást nyújtva a város, a megye, a régió és sok esetben országos betegellátási kötelezettsége révén.

A Debreceni Egyetem jelen van a nemzetközi köztudatban is, hiszenaz országban a legtöbb külföldi hallgató tanul itt a világ minden tájáról, oktatóink, kutatóink tudományos tevékenysége, a számos nemzetközi projektben elért eredményeknek köszönhetően nemzetközi rangsorokban is előkelő helyen szerepel egyetemünk, amely több tudományterületen is bekerült a legjobb 200 közé a QS Rangsorban.

Mindamellett, hogy Magyarország meghatározó szellemi központjaként is ismert a Debreceni Egyetem, kutatóegyetemként, mint a térség egyik kulcsszereplője részt vállal a versenyszféra, az üzleti élet, a helyi önkormányzat, valamint Magyarország társadalmi-gazdasági életében.

Az elméleti és gyakorlati képzést sikeresen teljesítő magyar és külföldi hallgatóink megállják helyüket az életben, szakmailag sikeresek és elismertek. Az intézményben folyó kutatási munkák hozzájárulnak a világ fejlődéséhez, jobb megismeréséhez. K+F+I tevékenységünkkel nem csak a gazdasági szereplők elismerését vívtuk ki, hanem a többi egyetemét is.

Az egyetem víziója, hogy fejlesztéseivel, innovációival, oktatási, kutatási és tudományos területen elért eredményeivel olyan szellemi és gazdasági központ legyen továbbra is, amelyre méltán büszkék a hallgatók, az oktatók, a kutatók és az itt dolgozók.